FI EN
Kieli:

Käyttöehdot

Avaamalla Talentum Oyj:n tai sen tytäryhtiön (jäljempänä yhdessä tai erikseen "Talentum") WWW-sivun, hyväksyt nämä käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan, Sinulla ei ole oikeutta avata Talentumin WWW-sivuja. Talentumin WWW-sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi lisäksi liittyä erillisiä ehtoja, jolloin niihin asiakirjoihin sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi mainittuja erillisiä ehtoja.

Talentumin WWW-sivujen aineisto on suojattu tekijänoikeudellisesti. Talentum pidättää kaikki tekijänoikeudet ja muut oikeudet sivujen sisältöön, ellei sivuilla ole toisin mainittu.

Talentumin WWW-sivujen sisällön tai sisällön osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, tallentaminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen, jakelu tai varastointi missä muodossa tahansa ilman Talentumin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Sivuja saat katsella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) ja sivuja tai otteita sivuista saat tulostaa omaa henkilökohtaista käyttöäsi varten. Sivujen sisältämien lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu edellyttäen, että tietojen lähde mainitaan niitä käytettäessä.

Talentumin liikemerkit, logot ja muut tavaramerkit sekä Talentumin tuotteiden ja palvelujen nimet ovat Talentumin tavaramerkkejä.

Talentumin WWW-sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisina kuin ne ovat". Talentum ei anna mitään takuuta sivujen tai sivuilla olevien palvelujen sisällöstä, niiden saatavuudesta, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai niiden soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen. Talentum varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja, rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa tai estää niiden käytön oman harkintansa mukaan. Talentum ei takaa, että sivuilla oleva aineisto on puhdas viruksista ja muista haitallisista ominaisuuksista.

Talentum ei vastaa mistään Talentumin WWW-sivuilla olevan aineiston tai palvelun aiheuttamista vahingoista tai oikeudenmenetyksistä, eikä vahingoista tai oikeudenmenetyksistä, jotka aiheutuvat siitä, ettei sivuilla olevaa aineistoa tai palvelua voida käyttää.

Talentum ei ota mitään vastuuta niiden sivujen sisällöstä, joihin Talentumin WWW-sivuilta on linkkiyhteys.

Lähettäessäsi Talentumille osoitettua tilaamatonta aineistoa esimerkiksi sähköpostin tai Talentumin WWW-sivujen kautta, hyväksyt ja vahvistat samalla seuraavaa:

  • lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai julkaistavaksi kelpaamatonta;
  • aineisto on omaasi ja sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se Talentumille;
  • olet huolehtinut ennen aineiston lähettämistä aineiston mahdollisesti sisältämien virusten ja muiden haitallisten ominaisuuksien löytämisestä ja poistamisesta;
  • Talentumilla on oikeus ilman vastuuta ja korvausvelvollisuutta julkaista aineisto sellaisenaan ja/tai liittää aineisto osaksi Talentumin omia tuotteita tai palveluja, ja Talentum saa aineistoon rajoittamattoman ja veloituksettoman käyttöoikeuden;
  • sitoudut olemaan esittämättä vaatimuksia Talentumia kohtaan lähettämääsi aineistoon liittyen ja vastaat kuluista ja vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat siitä, että kolmas osapuoli ryhtyy toimenpiteisiin lähettämäsi aineiston johdosta.

Kaikki riitaisuudet Talentumin WWW-sivujen käyttöön liittyen käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lakien mukaisesti.